Πνευματικά δικαιώματα-προστασία δεδομένων.
Όλο το υλικό του ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του xeiropoiein-deco.gr  και διατίθεται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας των περιεχομένων του xeiropoiein-deco.gr  χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, επέρχεται καταλογισμός ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του xeiropoiein-deco.gr  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι χρήστες παραβιάζουν πνευματική ιδιοκτησία άλλων το xeiropoiein-deco.gr  ενδέχεται να τερματίζει  και να διαγράφει πληροφορίες χρηστών. Το xeiropoiein-deco.gr  έχει το δικαίωμα να αποσύρει, διαγράψει ή τροποποιήσει οποτεδήποτε, οποιεσδήποτε πληροφορίες. Το xeiropoiein-deco.gr  έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αποτελέσει πηγή πληροφοριών στους χρήστες του διαδικτύου χωρίς καμία χρέωση, πέραν των εκάστοτε ισχυόντων τελών τηλεπικοινωνίας και σύνδεσης. Το xeiropoiein-deco.gr  δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες δεν παραχωρούνται σε κανέναν άλλον εκτός επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για συμμετοχή χρηστών σε ορισμένες υπηρεσίες του ιστοτόπου Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από τα αρχεία μας. Το xeiropoiein-deco.gr  δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο xeiropoiein-deco.gr  . Το xeiropoiein-deco.gr  δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του ιστοτόπου ή και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Το xeiropoiein-deco.gr  θεωρεί ότι οι χρήστες του, έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση και στο πρόσωπο κάθε χρήστη/πελάτη απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Ειδικότερα μεταξύ του xeiropoiein-deco.gr και του πελάτη συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα εξής:
Tο xeiropoiein-deco.gr δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του αιτήματός του, δηλαδή την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης καθώς και για την ενημέρωσή του γύρω από τις μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες του xeiropoiein-deco.gr. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά το xeiropoiein-deco.gr στα πλαίσια της συναλλαγής καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, το xeiropoiein-deco.gr, βάσει συγκατάθεσης του πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης.
Tο xeiropoiein-deco.gr δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων / προσωπικών δεδομένων θα χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. Το xeiropoiein-deco.gr θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο πελάτης απευθυνόμενος εγγράφως προς το xeiropoiein-deco.gr έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).
Tο xeiropoiein-deco.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδομένων πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις το xeiropoiein-deco.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.
Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του xeiropoiein-deco.gr, το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που το xeiropoiein-deco.gr καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το xeiropoiein-deco.gr αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες .
Όλα τα στοιχεία των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα.
Οι πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας Paypal.
Το PayPal είναι μία online υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων. Χρησιμοποιείται ευρέως για ασφαλείς συναλλαγές μέσω του Internet.
H PayPal διέπεται και ελέγχεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μεγάλης Βρετανίας - FSA (όπως άλλωστε και όλες οι Βρετανικές τράπεζες και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί της Μεγάλης Βρετάνιας) και διευκολύνει με ασφάλεια την διεκπεραίωση μια συναλλαγής γνωστοποιώντας στα αντισυμβαλλόμενα μέρη μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της "πληρωμής"
σύνδεσης.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, ενημερώστε μας
μέσω e-mail ή τηλεφωνικά.  Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Αλλαγές γίνονται δεκτές στο κατάστημά μας ή εάν μας αποστείλετε τα προϊόντα που θέλετε να αλλάξετε, εκτός εάν πρόκειται για ειδική παραγγελία. Τα προϊόντα μας συσκευάζονται από εμάς πριν την αποστολή και έτσι ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα να είναι κάποιο από αυτά ελαττωματικό. Εάν, παρ’ όλα αυτά παραλάβετε κάποιο
Ελαττωματικό, αναλαμβάνουμε εμείς να καλύψουμε τα έξοδα αποστολής. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα αποστολής για αλλαγές επιβαρύνουν τον πελάτη.


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Προσπαθούμε καθημερινά να ανανεώνουμε τις διαθεσιμότητες των προϊόντων του  xeiropoiein-deco.gr, αλλά αυτό δεν είναι πάντα απολύτως δυνατό επειδή ταυτόχρονα δουλεύει και το φυσικό μας κατάστημά. Σε περίπτωση που παραγγείλετε  κάποιο προϊόν το οποίο στην πραγματικότητα  δεν είναι διαθέσιμο θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν το έχετε πληρώσει θα σας επιστρέψουμε το ποσό ή θα το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο.  

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του xeiropoiein-deco.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το xeiropoiein-deco.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.